Asteroid Game

Asteroid is 2D Space Shooter desktop game. Fly through space, destroying everything in its path, earn scores, be the best space cadet that you can be.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier