City Blocks

City Blocks is a HTML5 Game. Stack as many blocks on each other! Get the best score, building the tower in the center of the screen!


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier