Flappy Purupuru

Flappy Purupuru is inspired by the popular game “Flappy Bird”. The goal of the player is to tap the screen to let Purupuru survive as long as possible avoiding the obstacles.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier