Galactic War

Galactic War is a HTML5 arcade game. Your goal is to survive as long as possible, shooting enemy star ships. Use the on screen navigation to navigate your star craft.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier