Miner Block

Miner Block is a HTML5 game. The aim of the game is to get the cart full of gold out of the mine by sliding those filled with rocks out of the way.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier