Zombie Cows

Play this crazy version of the classic game Whack-a-Mole! The game contains 7 levels of increasing difficulty. Try to reach score goal to get next level!


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier