Easter Breaker

Easter Breaker - the goal of the game is to clear all the grid, matching two or more symbols of the same type. The user loses a life if a single symbols is clicked.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier