Air Hockey MP

Air Hockey MP

Air Hockey MP

Air Hockey MP

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 این یک بازی چند نفره هوا هاکی، بازی در برابر کامپیوتر از یک بازیکن دیگر است. هدف از این بازی این است که ضربه زدن به دیسک به طوری که آن را به هدف در حالی که جلوگیری از رقیب خود را از انجام همان. استفاده از موس خود را برای کنترل خفاش و آمار دیسک. يه پا رو بشکون

کمک بازی

 برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه بازی به دستورالعمل در بازی مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.